Skip to content

Privacy-beleid
Met de nieuwe privacywetgeving worden jouw persoonlijke gegevens beter beschermd. Ons privacy beleid is vernieuwd en voldoet aan de nieuwe privacyregels. Daarmee zijn jouw gegevens bij ons in vertrouwde handen. Zorgvuldigheid staat daarin altijd centraal. Bekijk hieronder voor meer informatie over onze privacy verklaring. Hier lees je welke gegevens wij van je bewaren, waarom we dit doen en voor hoelang.

Privacyverklaring
Omdat het belang van jouw privacy ook voor ons groot is, hebben wij als Actief&Gezond regels over hoe wij omgaan met jouw gegevens. Deze regels vind je terug in onze ’privacyverklaring’. De verklaring wordt in twee delen verstrekt. Enerzijds voor de website, welke je vind in de verklaring onderaan de pagina. Anderzijds in de privacyverklaring hieronder ten behoeve van de werkzaamheden in de praktijklocaties. Daar mag je ons aan houden.

Wat betekent dit voor jou?
Wij willen graag het contact met je zo eenvoudig, transparant en vlot mogelijk laten verlopen. Tegelijkertijd willen en moeten wij ervoor zorgen dat niemand onterecht jouw gegevens kan zien of jouw identiteit of gegevens kan misbruiken. Dit doen wij door onze systemen te beveiligen, door werkafspraken te maken en door te controleren dat je degene bent die je aangeeft te zijn.

Inhoud privacybeleid
– Identiteit van de onderneming
– Contactgegevens
– Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden
– Wie de ontvangers van de persoonsgegevens zijn
– Hoe lang de gegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die termijn
– Dat personen het recht hebben op inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens
– Dat het recht bestaat om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken
– Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dat het recht bestaat op intrekking van die toestemming
– Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Identiteit van de onderneming
Deze privacyverklaring hoort bij Actief en Gezond Fysiotherapie. Hoofdverantwoordelijke is Carmen Bartman, Dr J. Presserstraat 240, 252 LP, Den Haag.

Bij Actief en Gezond Fysiotherapie vinden wij je privacy erg belangrijk. Wij werken dagelijks met jouw persoonsgegevens, waaronder gegevens over jouw gezondheid. Het is voor je en voor ons belangrijk om een betrouwbare verwerking van jouw gegevens te waarborgen. In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars (Gedragscode Zorgverzekeraars) is die zorgvuldige omgang met jouw gegevens gewaarborgd. Deze gedragscode geeft de beginselen en gedragsregels weer waaraan zorgverleners zich moeten houden als zij omgaan met persoonsgegevens. Wij leven de Gedragscode Zorgverzekeraars daarom altijd na.

Doel waarvoor de gegevens worden verzameld
Persoonsgegevens zijn nodig om met huisarts of andere specialisten met jouw goedkeuring te kunnen overleggen welke behandelmethode voor je het beste is. Deze gegevens zijn ook nodig om met zorgverzekeraars te controleren welke zorgverzekering je hebt. Tevens is het verplicht door de overheid om jouw identiteit te controleren aan de hand van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Jouw gegevens worden digitaal opgeslagen in een EPD van de fysiotherapeut en niet van of bij een andere instelling. De gegevens in het EPD worden gebruikt voor de volgende doelen: Het aanmaken van jouw account; Het inloggen op jouw account; Het bijhouden van jouw medisch dossier; Het inplannen van een afspraak, voortgang van de behandeling, kwaliteit van de behandeling en declaratiemogelijkheden bij de zorgverzekeraar.

De ontvangers van de persoonsgegevens
Jouw zorgverzekeraar krijgt je persoonsgegevens te zien in verband met declaratie en kwaliteitscontrole. Geanonimiseerde gegevens worden verstrekt aan Qualizorg om je beleving van de kwaliteit te onderzoeken.

Criteria voor de bewaartermijn
De overheid, belastingdienst en de zorgverzekeraar hebben bepaald dat de bewaartermijn van het EPD 20 jaar is.

Beveiliging persoonsgegevens
De bescherming van je privacy is belangrijk, zowel voor jou als voor ons. Daarom treffen wij technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Data uitwisseling encryptie en via een beveiligde omgeving met VECOZO, QUALIZORG en Zorgverzekeraar. Hier hebben wij recent verwerkingsovereenkomsten mee gesloten.

Jouw rechten en mogelijkheden
Je hebt een aantal rechten en mogelijkheden:
• Je mag de gegevens die wij over je hebben gewerkt altijd inzien
• Je mag ons vragen om een correctie van jouw gegevens, zoals het wijzigen of verwijderen van gegevens
• Je mag ons vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken (recht van verzet) als je vindt dat wij jouw gegevens op een verkeerde manier hebben gebruikt

Niet in alle gevallen kunnen of mogen wij jouw gegevens wijzigen of verwijderen. Bijvoorbeeld als dit in strijd is met de wet. Een verzoek tot inzage of correctie kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorwaarden verstrekking informatie (recht op inzage en correctie)
Wil je jouw gegevens inzien? Dan hebben wij eerst je legitimatie nodig. Wij verstrekken geen gegevens over jouw gezondheid, declaratie- of schadegegevens via de e-mail. Dit doen wij om jouw privacy te beschermen. Wil je anderen toestemming geven om je verzekeringszaken af te handelen? Dan vragen wij je dit per machtiging te regelen. Alleen op deze manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van jouw gegevens voorkomen.

Recht van verzet
Ben je het niet eens met bepaalde manieren waarop wij jouw gegevens gebruiken? Dan kun je ons dat laten weten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het benaderd worden voor deelname aan klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Qualify.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring wordt regelmatig getoetst aan ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en bedrijfsmatige veranderingen.

Vragen over privacy
Heb je vragen over jouw rechten, deze privacyverklaring of over hoe Actief & Gezond Fysiotherapie omgaat met jouw privacy in het algemeen? Wil je inzage in hoe jouw gegevens zijn vastgelegd? Vind je dat er niet juist met jouw gegevens is omgegaan? Of wil je inzage in het register verwerking persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Je kunt je vraag, opmerking of klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens sturen aan info@actiefengezondfysio.nl