skip to Main Content

Wanneer u een vraag heeft over uw conditie, fitheid of daaraan wilt werken kunt u beginnen met een daarvoor geschikte fittest.

De FysioFitheidScan is een fitheidstest die door onze beroepsgroep (KNGF) is ontwikkeld. Hierbij wordt je conditie, spierkracht en lenigheid getest. Ook wordt er uitleg gegeven over de Nederlands Norm Gezond Bewegen en wordt er een beweegadvies uitgereikt.

In aansluiting kan je met dit beweegadvies deelnemen aan sportgroepen van Actief&Gezond of deelnemen aan andere sportactiviteiten in de regio. Voor alle Menzis verzekerden wordt eens per jaar de uitvoering van de Fysiofitheidscan vergoed uit de aanvullende pakketten.

De FysioFitheidScan geeft een indruk van je conditie, kracht en lenigheid. Aan de hand van de resultaten van alle testen geeft de fysiotherapeut je advies over bewegen en gezondheid. De fysiofitheidsscan is voor iedereen geschikt en wordt door veel verzekeraars vergoedt.